Giọng đọc - voice off, voice - over, lồng tiếng - chuyển âm,...
5.0 (1)
Giá cố định 50.000 đ
Thu Âm Voiceoff Video, Audiobook
Giá từ 300.000 đ
Thu Âm Quảng Cáo
Giá từ 300.000 đ
Song Ngữ : Thu Âm - Lồng Tiếng - Voice Off - Biên Tập
Giá cố định 500.000 đ
MC và Voicer cho video
Giá từ 2.500 đ
Voice Talent - Quảng Cáo, Sách Nói, Tin Tức
5.0 (1)
Giá cố định 200.000 đ
Dựng edit video, Làm subtitles cho video, lồng tiếng, dịch thuật
Giá từ 150.000 đ