Giới Thiệu

Chuyên dịch thuật Anh Việt & Việt Anh các tài liệu liên quan đến dự án xây dựng cơ bản, công nghiệp, hệ thống điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy... Các tài liệu chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng... Và các loại văn bản thông thường, phổ thông khác (giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ...) với 30 năm kinh nghiệm làm việc và uy tín, trách nhiệm nghề nghiệp. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch & Phiên dịch giữa hai ngôn ngữ Anh Việt - Việt Anh

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

BA
T9
1987
T12
1991
Nơi Cấp: Đại học Quốc gia Hà Nội

Học Vấn

Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
Đại học,
Anh văn,
Trung bình
1987
-
1991

Các dịch vụ của Antoine

Dịch thuật chất lượng
Giá 1 giờ 350.000 đ