Giới Thiệu

Với sự sở hữu trí thông minh nội tâm, mình sẽ giúp các bạn thấu hiểu chính mình và phát triển đúng hướng.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kỹ năng lắng nghe Kỹ năng thấu hiểu người khác DISC

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

DISC
JLPT N3
HSE
Trình bày ấn tượng
Thần số học

Học Vấn

Đại học Khoa học Tự nhiên

Các dịch vụ của Bao_Ngan

Phát Triển Bản Thân
Giá cố định 500.000 đ
Biên Dịch, Nhập Liệu, Đánh Máy 3 Ngôn Ngữ: Việt, Anh, Nhật
Giá cố định 120.000 đ