Giới Thiệu

  • Kinh nghiệm 3 năm làm việc biên phiên dịch trong công ty Hàn
  • Có bằng Topik 4 và đảm bảo chất lượng tài liệu buổi dịch cũng như buổi họp 
  • Không có trường hợp dịch Hàn Việt hoặc Việt Hàn mà vẫn không hiều, sai nội dung
  • Lĩnh vực thường dịch: Mỹ phẩm, marketing, kinh doanh, văn hóa, đời sống,... 
  • Đẩm bảo tiến độ công việc và hỗ trợ sau khi nhận tài liệu

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên, phiên dịch tiếng Hàn

Chứng Chỉ

Topik
Nơi Cấp: Viện ngôn ngữ hàn quốc

Học Vấn

Đại Học Cần Thơi
Cao học,
Kinh tế - Kinh doanh,
Giỏi

Các dịch vụ của Bao_Tran94

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Đảm Bảo Nội Dung Và Tiến Độ
Giá cố định 120.000 đ