Giới Thiệu

Có kinh nghiệm trong social content, edit ảnh, edit video để tạo nội dung cho bài viết.

Nhận viết bài chuẩn SEO theo yêu cầu.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Social content SEO content

Học Vấn

Đại học Mở Hồ Chí Minh
Đại học

Các dịch vụ của Brenna_1604

Viết bài chuẩn SEO - edit tối ưu bài viết cũ
Giá từ 150.000 đ
Social content - Chăm sóc fanpage
Giá từ 150.000 đ