Giới Thiệu

  1. 5 năm Linh vực bán Lẻ Ngân hàng và tổ chức sự kiện nội bộ
  2. Đưa ra lời khuyên hoặc hướng bạn đến lựa chọn còn đắn đo

Kỹ Năng Chuyên Môn

Truyền cảm hứng Tư vấn giải pháp

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Bui_Thai_Bao

Người Giúp Bạn Đi Đến Quyết Định
Giá 1 giờ 500.000 đ