Giới Thiệu

Có hơn 10 năm kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Trung. Đã từng biên dịch các tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Giáo dục, Nông nghiệp, Công nghiệp... Phiên dịch hội nghị, hội thảo, khảo sát quốc tế. Có trách nhiệm trong công việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc mà khách hàng đề ra. Hỗ trợ khách hàng hết sức có thể. Giúp khách hàng giải đáp khi gặp khó khắn về các vấn đề liên quan đến tiếng trung.

Kỹ Năng Chuyên Môn

biên phiên dịch

Học Vấn

ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội
Đại học,
Tiếng Trung phiên dịch,
Giỏi
2005
-
2009
Các hoạt động:Phiên dịch hội thảo, hội nghị, khảo sát...

Các dịch vụ của ChineseTranslatorandTeacher

Dạy Tiếng Trung Online Trực Tuyến
Giá 1 giờ 90.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Trung
Giá cố định 250.000 đ