Giới Thiệu

Mình có thể soạn thảo văn bản tiếng Anh hay tiếng Việt và chỉnh sửa văn bản phù hợp với tiêu chí của các bạn.
Giá dao động 5000đ/1000 từ cho tiếng Việt
7000đ/1000 từ cho tiếng Anh
10000đ cho gói vừa đánh máy vừa chỉnh sửa văn bản

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kỹ năng đánh máy , soạn thảo văn bản , chỉnh sửa văn bản nhanh , chính xác , đúng thời gian ...

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Đại Học,
Công nghệ thông tin,
Khá
2014
-
2018

Các dịch vụ của Chubinh996

Nhập liệu & đánh máy & viết bài nhanh , chính xác và uy...
Giá cố định 25.000 đ