Giới Thiệu

Xin chào tất cả mọi người, mình là Nam 28 tuổi, là một người đam mê nghệ thuật thứ 7 mình rất mong được có cơ hội hợp tác với mọi người.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Edit video, Lồng tiếng.

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học,
Khoa Học Vật liệu,
Chính Quy
2011
-
2016
Các hoạt động:Kung Fu English club.
Học chuyên ngành khoa học vật liệu.

Các dịch vụ của Dang_Nam

Hiện chưa có dịch vụ nào.