Giới Thiệu

Khoa Tiếng Anh thương mại - Đại học Ngoại thương
Freelancer
Translator

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch

Ngôn Ngữ

-

Học Vấn

ĐH Ngoại Thương
Đại học,
Tiếng anh thương mại,
Khá
Các hoạt động:Biên dịch tài liệu cho phòng công chứng, dịch giấy tờ cho bộ phận của Văn phòng Chính phủ, Viết bài SEO,...

Các dịch vụ của Diep_Linh_0508

Biên dịch giấy tờ, tài liệu, dịch bài viết, viết bài SEO tiếng...
Giá cố định 60.000 đ