Giới Thiệu

Nhận Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo: Logo, Banner, Cover facebook, Brochure, Cardvisit, Menu...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop Illustrator Indesign

Chứng Chỉ

The cource of Photography for Beginner
Hiện Tại
Nơi Cấp: Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia

Học Vấn

Đại học Hutech
Đại học,
Công nghệ thông tin
2014
-
2018

Các dịch vụ của Duy_Pham

Desgin Đúng - Đủ - Nhanh
Giá từ 200.000 đ