Giới Thiệu

mình nhận dựng video theo yêu cầu về quảng cáo 
du lịch 
phim ảnh
Các hiệu ứng kĩ xảo đơn giản

Kỹ Năng Chuyên Môn

Pts Ae Pre

Học Vấn

Đại học vinh
Đại học,
Cntt,
Đang học
2016
-
2020
Các hoạt động:Chụp ảnh,quay video

Các dịch vụ của Hb_editor

Hiện chưa có dịch vụ nào.