Giới Thiệu

Nhiệt tình, có tâm và hoàn thành công việc đúng thời hạn

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tiếng trung

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Tocfl

Các dịch vụ của Hun_Nhat

Dịch Văn Bản Trung-Việt Giá Rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ