Giới Thiệu

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Nhật - Việt.Biên, phiên dịch Nhật- Việt.Hỗ trợ về thương mại, xuất nhập khẩu.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tiếng Nhật

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

N2
Hiện Tại

Học Vấn

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM
Đại học,
Nhật Bản học,
Khá
2013
-
2017
Học về Ngôn ngữ, văn hóa Nhật, mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Các dịch vụ của Huynh_Ngoc_My_Trinh

Biên phiên dịch Nhật - Việt
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ