Giới Thiệu

Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Nhật - Việt.Biên, phiên dịch Nhật- Việt.Hỗ trợ về thương mại, xuất nhập khẩu.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tiếng Nhật

Ngôn Ngữ

-

Chứng Chỉ

N2
Hiện Tại

Học Vấn

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM
Đại học,
Nhật Bản học,
Khá
2013
-
2017
Học về Ngôn ngữ, văn hóa Nhật, mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Các dịch vụ của Huynh_Ngoc_My_Trinh

Biên phiên dịch Nhật – Việt
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ