Giới Thiệu

Mục tiêu nghề nghiệp

- Ngắn hạn: Có một công việc ổn định, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng xử lý công việc hiệu quả chính xác và nhanh chóng

- Dài hạn: Có cơ hội được đi thực tập sớm ở các công ty lớn

Kỹ Năng Chuyên Môn

SEO SELF-MOTIVATION CREATIVE CONTENT CREATOR TRANSLATE INDEPENDENT MULTITASK

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

IELTS
T4
2021
T4
2023

Học Vấn

ĐH Kinh tế Quốc Dân
Thẩm định giá
2022
-
2026

Các dịch vụ của Kim_Dung_Nguyen

Tạo ra giá trị và thương hiệu Content chất lượng, sáng tạo và...
Giá 1 giờ 150.000 đ