Giới Thiệu

Thiết kế Logo, bộ nhận diện thương hiệu ấn tượng và tuyệt vời cho bạn.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế nhận diện thương hiệu Minh họa App Thiết kế App/ website

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội
Đại Học,
Thiết Kế Đồ Họa,
Giỏi
2015
-
2020

Các dịch vụ của LE_TAI_MY_LOC

Thiết Kế Logo, Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Ấn Tượng Và Tuyệt Vời...
Giá cố định 2.000.000 đ