Giới Thiệu

Tôi là Lâm Việt Khoa, hiện đang là Hướng dẫn viên nội địa và quốc tế, đến nay đã hơn 14 năm kinh nghiệm dẫn đoàn các tuyến out bound như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan và nội địa chuyên tuyến Phú Quốc. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

MC gala Team Building

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Biên phiên dịch
Chuyên nghiệp hướng dẫn viên du lịch.

Các dịch vụ của Lam_Viet_Khoa

Hướng dẫn viên Out bound (Sin, Mã, Thái, Đài), Inbound và du...
Giá từ 500.000 đ