Giới Thiệu

Mình có kinh nghiệm dịch show tiếng Trung. Biết sử dụng Aegisub

Kỹ Năng Chuyên Môn

Phiên dịch tiếng Trung

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Công Nghiệp Tp.HCM
Đại Học,
QTKD,
Khá
2014
-
2018

Các dịch vụ của Le_Thi_My_Linh

Phiên Dịch Show Tiếng Trung
Giá 1 ngày 400.000 đ
Vietsub Video Tiếng Trung
Giá 1 giờ 70.000 đ