Giới Thiệu

Học tập 6 năm trìn độ tương đương thạc sĩ tại Nga, thông thạo tiếng Nga, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên, phiên dịch, dịch thuật tiếng Nga

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Moscow Nga
Chuyên gia,
Xã hội, pháp luật,
Tốt
2014
-
2020

Các dịch vụ của Luukxtb

Dịch thuật Nga - Việt, Việt Nga nhanh, chính xác
Giá 1 giờ 30.000 đ