Giới Thiệu

Tôi là Lý Thiện Phong, tôi đã có 2 năm kinh nghiệm hướng dẫn khách du lịch tại khu vực Hồ Chí Minh và nhiều khu vực khác. Rất mong có cơ hội hợp tác với các Quý Công ty. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên du lịch

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Chứng chỉ Tour Leader
Chứng Chỉ Hướng dẫn viên du lịch Quốc Tế

Các dịch vụ của Ly_Thien_Phong

Hướng dẫn tour khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 1 ngày 500.000 đ