Giới Thiệu

Em hiện nay là sinh viên nghành Tiếng Anh thương mại, mong tìm được công việc dịch thuật để học hỏi ạ.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Business English

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của LynnHoang

Dịch thuật các loại tài liệu,truyện, sách Anh Việt,Việt Anh.
Giá 1 ngày 200.000 đ