Giới Thiệu

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông Marketing tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Tôi có 9 năm kinh nghiệm triển khai chiến dịch digital marketing, branding tại agency và client. Tôi đã triển khai viết content, làm kế hoạch marketing tổng thể cho các thương hiệu lớn trong ngành công nghệ như HP, Dell, Lenovo, Microsoft, IBM, Western Digital và ngành thực phẩm, làm đẹp, ...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết content, lập kế hoạch MKT tổng thể, quay dựng video và design cơ bản

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Kinh tế Quốc dân
Đại học,
Truyền thông Marketing,
Tốt
2009
-
2013
Tôi tốt nghiệp khoa Marketing tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các dịch vụ của Mieo_Nguyen

Viết content marketing kinh nghiệm, đa ngành, đúng dealine
Giá từ 300.000 đ