Giới Thiệu

Chuyên biên dịch tiếng Pháp, Tây ban Nha và Bồ Đào Nha đặc biệt các lĩnh vực du lịch, văn hóa, xã hội

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thành thạo Word, Excel

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của MinhDungNguyen

Biên dịch tiếng Pháp các lĩnh vực du lịch, văn hóa, xã hội, kỹ...
Giá từ 200.000 đ