Giới Thiệu

PHAN NGỌC ANH
Chuyên  ngành: Chuyên ngành thiết kế đồ họa
kinh nhiệm: 2 năm

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop Illutrator Premiere After Effect Animate 3Ds Max

Học Vấn

Cao đẳng FPT polytechnic
Thiết kế đồ họa
2017
-
2021
Các hoạt động:CLB thiết kế

Các dịch vụ của NGOCANH

Nhận thiết kế FaceBook Ad, Catalog, tách phông, chỉnh màu ảnh...
Giá cố định 1.000.000 đ