Giới Thiệu

Tốt nghiệp loại giỏi trường ĐH KTQD, Viện Thương mại và KTQT. 
Có kinh nghiệm dịch thuật về chủ đề y khoa (giáo dục đào tạo y khoa),  an ninh quốc phòng và giải trí. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Phân tích và tìm kiếm thông tin

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của NHT256

Dịch thuật Anh - Việt Giáo dục y khoa, An ninh Quốc phòng, ca...
Giá cố định 150.000 đ