Giới Thiệu

Phương trâm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi"

Kỹ Năng Chuyên Môn

Học tại Nga 6 năm

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Ngocdat

Dịch Tài Liệu Tiếng Nga, Tiếng Nga Chuyên Ngành
Giá cố định 90.000 đ
Dịch Thuật Tiếng Nga
Giá cố định 80.000 đ