Giới Thiệu

Edit video đơn giản🙂, có kinh nghiệm.
Sáng tác truyện🐵
Có thế mạnh về du lịch, văn hóa vùng miền, dã sử🐶🐶
Deadline đúng hẹn🐯
Làm việc nhóm tốt😎
Tác chiến một mình cũng 👌👌 
Giá cả thương lượng. Thường là phải chăng,😊

Kỹ Năng Chuyên Môn

Edit video đơn giản. Viết truyện. Sáng tạo nội dung

Các dịch vụ của Nguyen_Mai

Sáng tác truyện ngắn, truyện dài tập theo yêu cầu
Giá cố định 100.000 đ