Giới Thiệu

Hi anh chị, em có 2 năm về lập trình nhúng cho vi điều khiển, chi tiết xin liên hệ ạ

Kỹ Năng Chuyên Môn

C language, embeded system

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuất to HCM
Đại Học,
embeded system,
khá
2015
-
2020

Các dịch vụ của Nguyen_Minhduc

Lập Trình Nhúng vi điều khiển
Giá 1 ngày 150.000 đ