Giới Thiệu

Tôi là Nguyễn Thị Nam Nhi, hiện có gần 1 năm kinh nghiệm hướng dẫn du lịch Miền Trung, chuyên nội thành Huế. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thuyết trình Hoạt náo Team Building

Chứng Chỉ

Hướng dẫn viên du lịch nội địa
Nơi Cấp: Trường Cao Đẳng Du Lịch Huế

Các dịch vụ của Nguyen_Thi_Nam_Nhi

Hướng dẫn viên Miền Trung chuyên dẫn khu vực nội thành Huế
Giá 1 ngày 300.000 đ