Giới Thiệu

Đưa ra lộ trình học tiếng anh sơ đẳng dành cho người mới bắt đầu, kiến thức nâng cao, luyện thi TOIEC, VINSTEP

Kỹ Năng Chuyên Môn

Giảng dạy, lắng nghe và chia sẻ

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học,
IT,
Khá
2018
-
2022
Các hoạt động:Tham gia nhiều clb như máu, tiếng anh esport

Các dịch vụ của Nguyen_Viet_Hung

Gia sư tại nhà hoặc online tiếng anh
Giá 1 giờ 50.000 đ