Giới Thiệu

Phạm Thị Thu Huyền - 23 tuổi
Tốt nghiệp bằng Giỏi ngành ngôn ngữ Anh
Đã có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực biên dịch 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học công nghiệp Hà Nội
Cử nhân tiếng Anh,
Ngôn ngữ Anh,
Giỏi

Các dịch vụ của Pham_Huyen

Nhận Dịch Tài Liệu Anh - Việt, Việt - Anh, Đảm Bảo Chất Lượng,...
Giá 1 giờ 60.000 đ