Giới Thiệu

Hi there!
I'm Pham Thanh Trung
I was born in 2000
i'm study in Technical Education University
And come form Hoc Mon, HCM city.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Cắt PSD sang HTML CSS Javascript Jquery Responsive Website

Học Vấn

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
Đại học,
Công nghệ thông tin
2018
-
2022
Các hoạt động:BM Band, ESS bros soccer

Các dịch vụ của Pham_Thanh_Trung

Cắt PSD thành HTML CSS, JavaScript, Jquery, Responsive Web
Giá từ 2.000.000 đ