Giới Thiệu

*****

Kỹ Năng Chuyên Môn

biên phiên dịch dịch phụ đề E-V; V-E edit phụ đề cơ bản định dạng văn bản

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Ngoại thương Hà Nội
Kinh tế đối ngoại,
Xuất sắc
2011
-
2015
GPA: 3.79/4

Các dịch vụ của PhanKhai

Nhận định dạng chuẩn format tiểu luận, báo cáo thực tập, khóa...
5.0 (1)
Giá từ 33.000 đ
Dịch phụ đề Anh-Việt, Việt Anh cho video, phim (có/không có...
Giá từ 5.500 đ

Các Đánh Giá của PhanKhai

Quynh_Nhu2707
Tận tâmnChuyên nghiệpnHỗ trợ hết mìnhnSẽ ủng hộ tiếp