Giới Thiệu

Tôi là Phan Văn Tài - Tôi chuyên hướng dẫn tour miền trung cho khách nước ngoài và khách trong nước
Tôi đã có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch được 2.5 năm 

Kỹ Năng Chuyên Môn

hát dẫn tour HDV Huế Đà Nẵng Quãng Ngãi

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Phan_Van_Tai

Hướng dẫn viên du lịch miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi)
Giá cố định 500.000 đ