Giới Thiệu

Có kinh nghiệm 5 năm trong nghề dựng phim và freelancer vfx.
Là con người sống có nguyên tắc và trách nhiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

PREMIERE PRO AFTER EFFECT

Các dịch vụ của Quang_Minh_Vfx

Sản Xuất Video Animation, Motiongraphic, Quay Dựng Video, Gia...
Giá từ 500.000 đ