Giới Thiệu

Fx Artist working fulltime at Sparx* - Virtuos Studio

Kỹ Năng Chuyên Môn

Realtime VFX Unity Unreal Engine Particle System Niagara Cascade Maya

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Fpt
Cử Nhân,
Thiết kế đồ hoạ,
Khá
2017
-
2019

Các dịch vụ của Saitou_Kuniumi

Thiết Kế Vfx Realtime Cho Game
Giá 1 giờ 100.000 đ