Giới Thiệu

Hi ! Tôi tên là sang.Công việc của tôi là chỉnh sửa video,cắt ghép, biết chỉnh màu, lọc âm, lên ý tưởng cũng như xây dựng hình ảnh cho 1 mv ca nhạc, quảng cáo. Mình làm việc với tiêu chí trách nhiệm và yêu cầu của khách đặt trên hàng đầu.

Kỹ Năng Chuyên Môn

edit video

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
Đại Học,
Công Nghệ Thông Tin
2020
-
2025

Các dịch vụ của Shaleynguyen

Edit Video Animation Và Cắt Ghép Intro
Giá cố định 100.000 đ