Giới Thiệu

Có 10 năm kinh nghiệm ở vị trí KT thuế, KT tổng hợp

Kỹ Năng Chuyên Môn

Am hiểu và xử lý linh hoạt trong hoạt động KT,Excel, phần mềm KT

Chứng Chỉ

Bằng Thạc Sỹ Kế toán, Kiểm toán, Phân tích tài chính
T9
2015
Hiện Tại
000373
Nơi Cấp: Đại học kinh tế quốc dân
Bằng Thạc Sỹ Kế toán, Kiểm toán, Phân tích tài chính
T9
2015
Hiện Tại
000373
Nơi Cấp: Đại học kinh tế quốc dân

Học Vấn

Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Thạc Sỹ,
Kinh doanh và quản lý,
Khá
2015
-
2017
Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Thạc Sỹ,
Kinh doanh và quản lý,
Khá
2015
-
2017
Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Thạc Sỹ,
Kinh doanh và quản lý,
Khá
2015
-
2017

Các dịch vụ của Tam_Pham

Nhận làm BC thuế, BC tài chính, nhập liệu kế toán, xử lý các...
Giá từ 500.000 đ