Giới Thiệu

Xin chào! Tên tôi là Thanh Bình, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. 

 Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm các công việc liên quan đến tiếng Nhật như giáo viên, biên - phiên dịch tiếng Nhật. Từ năm 2017~2019, tôi đảm nhận vị trí giáo viên dạy tiếng Nhật (Sơ cấp và Trung cấp) tại trung tâm tiếng Nhật ở Hà Nội, phiên dịch cho các đối tác từ trường Nhật Ngữ sang Việt Nam tuyển sinh du học. Từ năm 2020 đến nay, tôi đang làm phiên dịch tại công ty TNHH Ogino Việt Nam. Nội dung công việc liên quan đến hỗ trợ dịch giữa Giám đốc người Nhật và nhân viên, kỹ sư bên bộ phận sản xuất và biên dịch các tài liệu kỹ thuật, nội bộ khác của công ty. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Word, Powerpoint, Excel

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Japanese Language Proficiency - N2 (日本語能力認定 N2レベル)
Hiện Tại
N2A550562A
Nơi Cấp: The Japan Foundation& Japan Education Exchange and Service

Các dịch vụ của ThanhBinh

Dịch Tài Liệu Việt - Nhật, Nhật - Việt
Giá từ 50.000 đ
Dạy Tiếng Nhật Online Trình Độ N5, N4, N3
Giá 1 giờ 150.000 đ