Giới Thiệu

ZbizWorld Design - Thiết kế ấn phẩm truyền thông & quảng cáo.

Bên mình nhận thiết kế Tờ rơi, Banner, Poster, Menu, Namecard, Catalogue, Brochure,..
Đảm bảo luôn đúng Deadline và phù hợp với giá tiền.

Kỹ Năng Chuyên Môn

graphic design brand design social design web design instagram Template Facebook Template Instagram Post Facebook Cover

Học Vấn

Đại Học Bách Khoa
Đại Học,
Kinh Doanh,
Khá
2010
-
2013

Các dịch vụ của ThanhHuyen92

Thiết kế Instagram Template, Facebook ad, Social Media giá học...
Giá cố định 150.000 đ