Giới Thiệu

Tôi là một designer,với kinh nghiệm 3 năm trong nghề, sử dụng thành thạo các phần mềm, Photoshop, AI, Corel, Premiere, After Effectc, Blender..v..v...
* Branding
* Packaging
* Graphic Deisgn & Printing...
Chắc chắn sẽ hổ trợ cho công việc của Bạn 1 cách tốt.
-------------------------------------

Kỹ Năng Chuyên Môn

Đồng cảm/ Hiểu khách hàng, Nghiên cứu và lập kế hoạch. Kỹ năng Marketing

Các dịch vụ của ThanhThai

Thiết Kế Nhận DIện Thương Hiệu, Bao Bì, Truyền Thông và Ấn Phẩm
Giá 1 giờ 100.000 đ