Giới Thiệu

Mình là Nhân mình thích nhất là Tiếng Anh và Âm nhạc .

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tiếng Anh thương mại

Các dịch vụ của Thanh_Nhan

Dịch Anh Việt, Việt Anh, Chuyên Anh Kinh Tế
Giá cố định 30.000 đ