Giới Thiệu

Là sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Trung. Có kinh nghiệm dịch thuật online trong nhiều lĩnh vực, tưng tham gia nhiều dự án dịch thuật phim, show, truyện tranh cho các công ty và các đối tác lớn.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch Phiên dịch Hướng dẫn viên Giáo viên

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Ngoại Ngữ-ĐHQG Hà Nội
Đại học,
Biên-phiên dịch tiếng Trung Quốc,
Khá
2016
-
2022

Các dịch vụ của Thanh_Thanh_Nguyen

Dịch Phim, Show Từ Tiếng Trung- Tiếng Việt (Phồn Thể, Giản Thể)
Giá từ 12.000 đ