Giới Thiệu

Một cái đầu lạnh - Một trái tim nóng
Làm việc bằng tâm - Sống bằng tầm
Muốn người khác làm gì cho mình thì phải làm cho họ trước

Kỹ Năng Chuyên Môn

MC Lồng tiếng Nhảy Hát

Ngôn Ngữ

-

Chứng Chỉ

Chương trình huấn luyện Người dẫn tiệc sinh nhật (JKP)
Hiện Tại
Nơi Cấp: Công ty TNHH Jollibee Việt Nam

Học Vấn

Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng,
Quản trị kinh doanh,
Khá
2016
-
2019
Các hoạt động:Ban chấp hành chi đoàn
2 năm làm Phó Bí Thư, 1 năm làm uỷ viên

Các dịch vụ của Thao_Ngoc

Đọc tiểu thuyết radio chạm cảm xúc
Giá 1 Tháng 300.000 đ