Giới Thiệu

Một cái đầu lạnh - Một trái tim nóng
Làm việc bằng tâm - Sống bằng tầm
Muốn người khác làm gì cho mình thì phải làm cho họ trước

Kỹ Năng Chuyên Môn

MC Lồng tiếng Nhảy Hát

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Chương trình huấn luyện Người dẫn tiệc sinh nhật (JKP)
Hiện Tại
Nơi Cấp: Công ty TNHH Jollibee Việt Nam

Học Vấn

Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng,
Quản trị kinh doanh,
Khá
2016
-
2019
Các hoạt động:Ban chấp hành chi đoàn
2 năm làm Phó Bí Thư, 1 năm làm uỷ viên

Các dịch vụ của Thao_Ngoc

Đọc tiểu thuyết radio chạm cảm xúc
Giá 1 Tháng 300.000 đ