Giới Thiệu

Xin chào,
Mình tự học tiếng Trung và trình độ hiện tại tương đương HSK5, vẫn đang tiếp tục với HSK6.
Mình tốt nghiệp Quản trị kinh doanh và đang làm Marketing nên có một chút lợi thế trong mảng này. 
Mình có làm qua công việc Content nên có kỹ năng viết, tìm hiểu và tổng hợp thông tin.
Mình nhận biên dịch sách, tài liệu, video tiếng Trung, đảm bảo dịch sát nghĩa và đúng deadline.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tiếng Trung Content Marketing Quảng cáo Facebook

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Cần Thơ
Marketing,
Marketing,
Giỏi
2009
-
2014

Các dịch vụ của Thu_Thao_Nguyen

Biên Dịch Sách, Tài Liệu, Video Tiếng Trung Giá Hợp Lý
Giá từ 30.000 đ