Giới Thiệu

Chuyên ngành: Kỹ thuật Hoá học
Trường: Đại học Khoa học tự nhiên tp Hồ Chí Minh
Từng đi dạy 3 năm, dạy học cho các bạn bị mất kiến thức đến các bạn là học sinh giỏi Hoá. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hoá học

Học Vấn

Đh Khoa học Tự Nhiên tp Hồ Chí Minh

Các dịch vụ của Thuy_Bich

Dạy Hoá Học từ lớp 8 đến lớp 11
Giá 1 giờ 100.000 đ