Giới Thiệu

Dịch thuật văn bản VIỆT-ANH-ĐỨC. Thiết kế Powerpoint, Infographic, Brochure. Tốc độ đánh máy 100 từ/phút.

Kỹ Năng Chuyên Môn

DỊCH THUẬT ĐÁNH MÁY THIẾT KẾ

Chứng Chỉ

IELTS 7.0
T9
2020
T9
2022
B2 ZERTIFICAT
T8
2020
Hiện Tại
Nơi Cấp: GOETHE

Các dịch vụ của Thuy_Duong_Nguyen

Dịch Thuật Văn Bản Việt- Anh, Đánh Máy 100 Từ/Phút
Giá cố định 100.000 đ