Giới Thiệu

Thành thạo tiếng Nhật và đang sinh sống tại Osaka, Nhật Bản. 
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, giao thương giữa Việt Nam, Nhật Bản.
Có kinh nghiệm tư vấn và làm việc với các doanh nghiệp tại Nhật.
Nhận các công việc liên quan đến dịch thuật, cho thuê kho hàng và vận chuyển số lượng lớn tại Nhật Bản.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Microsoft word,excel, power point Accounting

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Ritsumeikan Asia Pacific University
Đại học
2008
-
2012

Các dịch vụ của TrangMA

Đầu mối liên hệ tại Nhật
Giá 1 ngày 2.000.000 đ