Giới Thiệu

Mình nhận dịch thuật các giấy tờ, văn bản các ngành kinh tế, xây dựng, công nghệ thông tin, các ngành sản xuất, may mặc... từ Nhật sang Việt, Việt sang Nhật, Nhật - Anh, Anh - Nhật.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật, Nhật - Anh, Anh - Nhật

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

JLPT N2
Hiện Tại
Nơi Cấp: Nhật

Học Vấn

ĐH Ngoại Thương
Đại học,
Kinh tế đối ngoại,
Khá
2005
-
2009
Các hoạt động:CLB tiếng Nhật.

Các dịch vụ của Tuyen_Thanh

Dịch Thuật Nhật- Việt, Việt- Nhật Giá Rẻ
Giá cố định 100.000 đ