Giới Thiệu

Sinh viên ngôn ngữ Anh ĐHKHXVNV
Có kinh nghiệm gia sư cấp 1,2, dạy TOEIC; kinh nghiệm viết content,  nhận viết bài hộ. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết Content Gia sư Dịch thuật Tiếng Anh

Học Vấn

ĐH KHCHNV
Đại học,
Ngữ văn Anh
2018
-
2022

Các dịch vụ của Vi_Doan

Nhận Dịch Bài Anh-Việt Việt-Anh Chất Lượng
Giá 1 giờ 150.000 đ